Skip to content

Faoi

Tírdhreach

Tá Rann na Feirste Suite in sna Rossa in iarthuaisceart Dhún na nGall. Ba in 1736 a rinne na deartháireacha Seán agus Pádraig ‘ac Grianna ó na Stacarnaigh an chéad chónaí ann. Is baile beag aoibhinn álainn í Rann na Feirste atá ar radharc na farraige ar thaobh amháin agus ar radharc na hEaragaile agus sléibhte Ghleann Domhain ar an taobh eile.
Leis an íomhá seo a shamhail go héifeachtach is fiú a ghabháil i muinín an cur síos a d’fhág Seosamh Mac Grianna féin againn ina leabhar An Druma Mór . “…roscadh fada fileata”, an cur síos a rinne Cathal Ó Háinle ar leathanaigh thosaigh An Druma Mór agus is cinnte, an fhírinne aige. Rí-Éigeas na nGael, (Eag.) Mac Congáil, Nollaig (1994) Léachtaí Cuimhneacháin ar Sheosamh Mac Grianna (lch 18) Coiscéim. Baile Átha Cliath.
photo-1566159503689-3bae1f66015f
Eadar sliabh agus cladach, ó Iorras go Málainn Mhór, atá Gaeltacht Thír Chonaill, mar bheadh sí ag casmairt le fiántas na farraige móire. Is iomaí fail agus cneá ar na cladaigh chéanna, is iomaí colm agus gág iontu, de thairbhe an chomhraic sin a thosaigh sula dtáinig Parthalán go hInis Samhaoir, sea, agus sula dtáinig blianta nó laetha chun an tsaoil as broinn chian cheoch na haimsire. Tá an brablach tanaí domasaí atá mar úir ann ina luí ar na creagacha is sine ar an domhan; tá grágáin go fras ann – buna na gcrann mór a mbíodh an eilit ag dul i bhfostó iontu sula gcuala Éire guth daonna riamh. Ní inseoidh neach saolta goidé mar cuireadh síol an fhraoigh atá le fáil go fóill, d’ainneoin curaíochta, síos go fíorbhéal an láin mhara. Níl seanchas lena inse féin cé a chuir an chéad spád ann. Ach is furast a dhreach a shamhailt sula ndeachthas a bhaint barr as: malacha agus riobaill fhada na gcnoc agus blár de chaorán rua ag a mbun, agus lochanna ciúine á mbreacadh agus tuilteacha ag caismirnigh le fána. Cuanta ag tochailt idir na beanna arda gágacha breaca: cuanta a mbíodh uafás an domhain iontu teacht na hoíche, go díreach mar a bhíos anois. Tránna a bhíodh ag búirigh nuair a bhíodh an drochaimsir sa trian deireanach dá suan; tránna a bhíodh ag búirigh mar a bheadh fearg agus tuirse gan aithris orthu fán chascairt sin na dtonn agus na gcladach.

Coiste & Foireann

Bord, Bainistíocht, Foireann & Fo-Choiste

Aodh Mac Eachmharcaigh

Manager

Stiofán Ó Domhnaill

Board Member

Tony Mac Ruairí

Board Member

Bríd bn Uí Dhomhnaill

Board Member

Aodh Mac Ruairí

Board Member

Coiste & Foireann

Foireann

Aodh Mac Ruairí

Manager

Maighréad Uí hAnnluain

Events Organiser / Administrator

Seán Mac Ruairí

Staff Member

Nóirín bn Uí Dhochartaigh

Staff Member

Coiste & Foireann

Fochoiste

Brian Ó Domhnaill

Deirdre Mhic Pháidín

Michelle Nic Grianna

Dónall Mac Ruairí

Gaeilge