Club Óige

Bunaíodh Club Óige Rann na Feirste in 2002 agus i láthair na huaire tá thar 60 páiste cláraithe. Feidhmíonn an club faoi scáth an eagrais ‘Muintearas’. Déanann an club freastal ar pháistí ó naíonraí na háite go dtí Rang 6 sna bunscoltacha.

Tagann na baill i gceann a chéile i seomra saintógtha agus sa halla mhór le páirt a ghlacadh i réimse leathan d’imeachtaí spóirtiúla agus spraíúla. Bíonn úsáid an Halla Mhóir agus an tSeomra Tae againn chomh maith. Ar chuid de na himeachtaí tá: leadóg boird, tábla púil, haca aeir, ealaíona agus ceardaíocht, badmantan, cispheil agus peil faoi dhíon.

Bíonn an Club ar siúl Déardaoin ag a 5 a chlog don Chlub Bheag agus a 6 a chlog don Chlub Mhór.